MENU

Nasza historia

ROK 2014/2015

Naszą działalność rozpoczęliśmy od otwarcia żłobka w 2013 roku mieszczącego się w lokalu usługowym przy ul. Antoniego Gendka.Po roku na prośbę współpracujących z Nami Rodziców otworzyliśmy Prywatne Rodzinkowe Przedszkole. Początkowo tworzyła je jedna grupa dzieci różnowiekowych – stąd nazwa „Rodzinkowe. Dzieci młodsze uczyły się od starszych, starsze pomagały młodszym – cały proces dydaktyczno – wychowawczy przebiegał w znacznie szybszym tempie najczęściej w formie zabawy, dając dzieciom możliwość czerpania przyjemności z przyswajania nowej wiedzy i umiejętności.

ROK 2015/2016 I 2016/2017

Ciesząc się coraz większym zainteresowaniem w kolejnym roku utworzyliśmy kolejną grupę przedszkolną, mieszczącą się również przy ul. Antoniego Gendka. Tak naprawdę ze względów lokalowych był to osobny oddział przedszkolny. W tym czasie powoli zaczynaliśmy rozglądać się za nową siedzibą przedszkola. Z roku na rok przybywało chętnych Rodziców, chcących rozpocząć z nami współpracę. Pomógł nam w tym Urząd Miasta i Gminy Września udostępniając nam lokale przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego – obiekt pomimo wymaganego remontu i zmiany użytkowania miał w sobie ogromny potencjał. Podjęliśmy się tego wyzwania! Zachęciła nas do tego możliwość zorganizowania własnego Ogrodu Przedszkolnego, którego na wcześniejszej lokalizacji nie mieliśmy możliwości zorganizować. Wiemy jak ważne są różnorodne aktywności dzieci na świeżym powietrzu!

ROK 2017/2018

Od września 2017 rozpoczęliśmy swoją działalność pod nowym adresem przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 38 – naszą obecna siedzibą. Dobrze przemyślana aranżacja przestrzeni pozwoliła nam na stworzenie trzech przestronnych sal dla dzieci – od tego roku dzieci podczas realizacji podstawy programowej spędzają czas z rówieśnikami, natomiast idee Rodzinkowego przedszkola realizujemy porankami i popołudniami. Dzięki takiej organizacji jesteśmy w stanie odpowiednio przygotować przyszłych uczniów szkół, a jednocześnie dzieci nie tracą możliwości kontaktu z dziećmi młodszymi, jak i starszymi.

Serdecznie zapraszamy do siedzimy przedszkola!

on Sierpień 22 | by

Comments are closed.