Nasza oferta

  1. codzienna opieka do 10 godzin nad dziećmi,
  2. opieka pielęgniarki – pielęgniarka organizuje przeglądy dzieci, pogadanki na temat zdrowia dzieci z rodzicami, prowadzi dokumentację monitoringu stanu zdrowia dzieci,
  3. zajęcia umuzykalniające – prowadzi pani rytmiczna i opiekunki. Do zajęć używano instrumentów muzycznych i nagrań. Zajęcia te prowadzone są w oparciu o program stworzony przez dyrektora żłobka „ Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci ” oraz „ Program zajęć rytmicznych”,
  4.  zabawy z angielskim – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Polegają one na oswajaniu się ze prostym słownictwem angielskim, w którym dzieciom pomagają pacynki. Zajęcia odbywają się w oparciu o program „ Zabawa z językiem angielskim „,
  5. dogoterapia – odbywa się 1 x w miesiącu i opierała się na kontakcie z psem, przez który dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne i kształtują wrażliwość. Zajęcia z dogoterapii odbywają się w oparciu o „ Program dogoterapii żłobka”,
  6. codzienne zajęcia dydaktyczne z dziećmi. Opiekunki organizują codzienne zajęcia dydaktyczne w oparciu o „ Roczny program rozwoju dziecka w żłobku w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej”. W naszym żłobku realizujemy autorski program dyrektora żłobka „ Moje Najmłodsze Cudowne Lata”. Baza do jego była wiedza teoretyczna zdobyta podczas studiów pedagogicznych oraz wieloletnie doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Celem programu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności, talentów i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy, aby wykorzystując naturalna ciekawość świata rozbudzić w dzieciach twórcze myślenie, pamięć i wyobraźni. Zajęcia podzielone są na moduły edukacyjne oparte na kreatywnej zabawie.
  7. spotkania z rodzicami – pomoc rodzicom w pracy i opiece na dziećmi żłobkowymi – żłobek organizuje spotkania z rodzicami na temat opieki i wychowania dzieci w wieku żłobkowym, uroczystości żłobkowe, na których przedstawiane są osiągnięcia dzieci ( występy, prace dzieci), w żłobku został zorganizowany kącik „ Mamy i taty”, w którym rodzice mają broszury wydawane przez dyrektora żłobka na temat problemów w wychowaniu i opiece nad małym dzieckiem.

 

Nasze zajęcia popołudniowe

PONIEDZIAŁEK – gimnastyka dla smyka

WTOREK – popołudnie rytmiczno – muzyczne

ŚRODA – popołudnie manipulacyjno – konstrukcyjne

CZWARTEK – zabawy z chustą klanza

PIĄTEK – spotkanie z bajeczką