Ramowy plan dnia

7:00 – 8:00: Oczekiwanie na dzieci,

8:00 – 8:20: Przygotowanie do śniadania,

8:30: Śniadanie,

9:00: Toaleta,

9:00 – 10:00: Edukacyjne zabawy, zajęcia rytmiczne, zajęcia z języka angielskiego,

10:00: Drugie śniadanie,

10:00: Spacer, zabawy i zajęcia w grupach dostosowane do wieku rozwojowego dziecka,

11:00 – 11:30: Przygotowanie do obiadu,

11:30: Obiad,

12:00: Toaleta, przygotowanie dzieci do snu,

12:00 – 14:00: Sen,

14:00: Ubieranie dzieci, przygotowanie do posiłku, toaleta,

14:30: Podwieczorek,

15:00 – 17:30: Zabawy (śpiewanie, tańczenie, czytanie książeczek, dowolne zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zajęcia popołudniowe), oczekiwanie na rodziców.