Rekrutacja

W Prywatnym Żłobku Troskliwe Misie w Poznaniu korzystamy od 01.03.2021 do 31.08.2022 z dofinansowania z Urzędu Miasta.. Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi jedynie 650 zł.

Cena zawiera koszty zajęć dodatkowych, wizyt pielęgniarki, wyposażenia w środki papiernicze i drobne środki higieny osobistej.

Dodatkowo naliczana jest opłata za wyżywienie- 15,00 zł. za dzień

Opłata wpisowa 650 zł(opłata nie podlega zwrotowi)

Opłata za pościel 50zł(opłata jednorazowa)

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA:

W celu zapisania dziecka do żłobka z dofinansowaniem z Urzędu Miasta prosimy o wejście na stronę: https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/nabor/ i wypełnienie zamieszczonego tam wniosku. Wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie do biura Żłobka ul. Polanka 16 w Poznaniu.

Uwaga! 

Dotację Miasta Poznania otrzymują jedynie ci rodzice, którzy w zgłoszeniach identyfikacyjnych, składanych na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wskażą jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.

Informacje w sprawie rekrutacji:

735 361 525 – żłobek/sprawy rekrutacyjne

696 055 590 –Pan Dyrektor Wojciech Sikora