Metody pracy

Każde dziecko jest niezwykłe. Już od najmłodszych lat posiada charakterystyczny dla siebie rodzaj talentu, zainteresowania, swoja własną indywidualną naturę.

Oprócz programu wychowania przedszkolnego i realizacji podstawy programu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu chcemy rozwijać te naturalne zdolności powierzonych Nam dzieci.

Brzmi poważnie?

Jednak wcale tak nie będzie…..

Dzięki specjalnie opracowanemu programowi pracy z dziećmi, w którym proponujemy zabawy, gry, aktywną organizację czasu wolnego, spotkania z ciekawymi ludźmi, a także wiele, wiele innych atrakcji będziemy rozwijać naturalne predyspozycje dzieci. Szczególną uwagę chcemy zwracać na dominujący talent dziecka, przy jednoczesnym wzmacnianiu pozostałych zdolności, aby w ten sposób równoważyć ich rozwój i przygotowywać do samodzielności i swobodnego przejścia do przedszkola.

Jakie więc talenty mogą mieć nasze dzieci? Wiele…

  • Talent społeczny/interpersonalny – to dzieci nastawione na szczególnie relacje z innymi, otwarte, przyjazne, nie bojące się nowych osób,
  • Talent matematyczno-logiczny – dzieci z zamiłowaniem do liczb, łamigłówek, zazwyczaj są bardzo racjonalne i potrzebują logicznych argumentów i zadają mnóstwo pytań,
  • Talent intrapersonalny – dzieci nastawione na własne uczucia, przeżywające bardziej uczucia innych, empatyczne, chętne do dzielenia się,
  • Talent motoryczny – dzieci o wysokich umiejętnościach motorycznych, zwinne, dobrze orientujące się w przestrzeni własnego ciała, wszędzie ich pełno i trudno je upilnować,
  • Talent przyrodniczy – dzieci skupione na zjawiskach natury, lubiące przyrodę, zbierające roślinki, a czasem nawet i … przydrożne zwierzęta,
  • Talent wizualno – przestrzenny – dzieci o zdolnościach tworzenia wielowymiarowych obrazów, mały konstruktor, buduje nie tylko z Kocków, ale z wszystkiego co wpadnie mu do rączek,
  • Talent muzyczny – dzieci wrażliwe na zjawiska muzyczne i rytmiczne, często z dobrym słuchem od najmłodszych lat, śpiewa, a każdy rytm podrywa je do ruchu,
  • Talent językowy – dzieci sprawnie posługujące się słowami, barwnie opowiadające, umiejące przekazywać swoje myśli. Szybko zaczynają mówić, zadziwiając i ciesząc swoich rodziców.

Te właśnie talenty chcemy szczególnie rozwijać u Państwa dzieci. Dobierając odpowiednie metody pedagogiczne w formie zabaw, gier i innych form organizacji czasu wolnego państwa pociechy będą stawać się dzielnymi przedszkolakami. Takie podejście do dzieci pozwoli też na holistyczny i indywidualny rozwój każdego z nich, nie zapominając o podstawowych czynnościach samoobsługowych, będących codziennym elementem pracy żłobka.
Dla osób najbardziej wnikliwych poniżej przedstawiamy w zestawieniu dobór metod edukacyjnych, które służyć nam będą rozwijaniu i kształtowania poszczególnych talentów dzieci:

Pedagogika Klanzy

Metoda oparta o dobór różnorodnych technik pracy z dziećmi: dźwięk, ruch, plastyka. Opierająca się często o utwory z zakresu muzyki klasycznej pozwala dzieciom kształtować koordynację wzrokowo-ruchową, odnajdywać się w przestrzeni, a także kształcić swoją sprawność w wielu zakresach. Metoda szczególnie lubiana przez dzieci przez swoja różnorodności i dynamiczność.

Atreterapia

Forma zajęć wspierająca rozwój dzieci poprzez dostęp do szeroko rozumianej sztuki. Przez zajęcia muzyczne, plastyczne, parateatralne, taneczne dzieci kształtują potrzebne im funkcje, integrują się, a także rozwijają indywidualne talenty. Zajęcia z elementami arteterapii prowadzone są przez opiekunów podczas codziennych zajęć.

Metody: Karla Orfa, A. i M. Kniessów, Batti Stauss

Wymienione metody mają na celu rozwój motoryczny, muzyczny i przestrzenny dzieci. Realizowane są najczęściej podczas zajęć rytmicznych, wpływających na rozwój motoryki dużej, orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała. Podstawą ich przeprowadzania jest naśladowanie ruchów, dźwięków, gra na instrumentach, zajęcia rytmiczne.

Metoda Weroniki Sherborne

Metoda ruchu rozwijającego powstała z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, szybko jednak została zauważona jako ważny element w pracy z dziećmi zdrowymi. Zawierająca wiele ćwiczeń ruchowych, pogłębia sprawność fizyczną dzieci oraz świadomość kontaktu z własnym ciałem. Wykonywana w grupie pogłębia świadomość interpersonalną.

Bajkoczytanie i bajkoterapia

Chyba każde dziecko lubi słuchać bajek. Świat bajki pozwala dziecku na rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy i własnego słownictwa, przeżywanie różnorodnych emocji, a nawet na rozwiązywanie trudnych dla siebie sytuacji. Bajka ma również ogromne zalety wyciszające i relaksacyjne, dlatego jest stałym towarzyszem podczas codziennych zajęć z dziećmi.