Nasza oferta

Aktualna oferta zajęć Prywatnego Rodzinkowego Przedszkola „Troskliwe Misie” we Wrześni

 1. Codzienne zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji podstawy programowej
 2. Codzienne zajęcia popołudniowe:
  1. Popołudnie z bajką
  2. Popołudnie z przyrodą
  3. Popołudnie z zabawami ruchowymi
  4. Popołudnie z twórczością
  5. Popołudnie z matematyką- kodujemy
 3. Zajęcia plastyczne rozwijające zdolności manualne dzieci, pobudzające kreatywność i wyobraźnię,
 4. Zajęcia gimnastyczne,
 5. Zajęcia muzyczne, oraz muzyczno-ruchowe, czyli śpiewanie i tańczenie do ulubionych przebojów
 6. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne,
 7. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem chusty Klanza,
 8. Język angielski – 3x w tygodniu,
 9. Przedstawienia teatralne,
 10. Koncerty edukacyjne,
 11. Organizowanie urodzin dzieci,
 12. Organizowanie balików tematycznych,
 13. Organizacja licznych imprez okolicznościowych i spotkań z rodzicami
 14. Organizacja upominków dla dzieci na różne okoliczności,
 15. Wizyty Pani pielęgniarki,
 16. Zajęcia rytmiczne
 17. Zajęcia relaksacyjne
 18. Codzienny pobyt w ogrodzie przedszkolnym
 19. Posiadamy salę Bajek, oraz salę Sportową
 20. Wycieczki

                           Wszystkie zajęcia edukacyjne i dodatkowe wliczone są w cenę opłaty stałej