Ramowy plan dnia

6.30 – 8:00: Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,

8:00 – 8:30: Przygotowanie do I śniadania,

8:30 – 9:00: I śniadanie,

8:30 – 13:30: Realizacja podstawy programowej, pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

9:45 – 10:00: Przygotowanie do II śniadania,

10:00 – 10:15: II śniadanie,

12:00 – 12:30: Przygotowanie do obiadu,

12:30 – 13:00: Obiad,

13.00- 13.15: Relaks poobiedni (grupy starsze)- słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej, czytanie bajek,

13.00- 14.00: Leżakowanie w grupie Kubusia Puchatka,

14:00 – 14:30: Przygotowanie do podwieczorku,

14:30 – 15:00: Podwieczorek,

13:15 – 14:30: Zajęcia popołudniowe,

15:30 – 17:00: Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dzieci.