Kwestionariusz

Kwestionariusz dla Rodziców dzieci rozpoczynających edukację w Prywatnym Żłobku Troskliwe Misie

 

Drodzy Rodzice! Prosimy o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego dziecka. Rzetelna odpowiedź na poniższe pytania pozwoli nam przygotować się na przyjście dziecka oraz pomóc dostosować proces adaptacji indywidualnie do każdego podopiecznego. Dokument będzie wykorzystany tylko na potrzeby adaptacji, do wglądu dla wychowawcy i dyrekcji. Dokument zostanie dołączony do dokumentacji dziecka wraz z kartą zapisu.

 

 1. Imię dziecka ……………………………………………
 2. Dokładny wiek dziecka …………………………….
 3. Ulubione zabawy/ zabawki/ piosenki itp. (prosimy o wyczerpujące odpowiedzi – ułatwi to nam pierwszy kontakt z dzieckiem)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Co uspokaja dziecko w momencie płaczu, zdenerwowania?

(proszę podać sposób w jaki Państwo uspokajają dziecko np. przytulanie, śpiewanie, podanie ulubionego kocyka itp. – jest to bardzo ważna informacja)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy dziecko śpi w ciągu dnia?

□TAK   □NIE

Jeśli tak, proszę podać wymiar oraz przedział godzinowy drzemki

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka?

□TAK   □NIE

Jeśli tak, proszę podać czas w jakim dziecko przebywało w placówce oraz jak przebiegał proces adaptacji (chodzi o wspomnienia o placówce – czy dziecko pozytywnie reagowało na żłobek, czy może obecnie jest negatywnie nastawione itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Czy dziecko miało zapewniane wcześniej doświadczenia związane z rozstaniem z Rodzicami, pozostając pod opieką bliskiej lub dalszej osoby?

□TAK   □NIE

Proszę opisać jak dziecko reaguje na rozstanie z rodzicem

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.

 1. Czy dziecko miało kontakt z większą grupą dzieci? (np. na placu zabaw, Sali zabaw itp)?

□TAK   □NIE

 

Jeśli tak proszę opisać jak dziecko reagowało na inne dzieci (np. przyjaźnie nastawione, raczej trzymało się na uboczu, włączało się w zabawę itp. – informacja ta pozwoli nam dobrać rodzaje aktywności dla dzieci – jeśli dziecko będzie się bało kontaktu z innymi dziećmi skierujemy się początkowo do aktywności przy stołach, tak aby miało zapewnione dobre samopoczucie, jeśli lubi kontakt z dziećmi będą to zabawy integracyjne na dywanie).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy dziecko ma jakieś alergie pokarmowe?. Jeśli tak proszę wymienić jakie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy dziecko jest przewlekle chore, bądź przyjmuje jakieś leki na stałe?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy jest coś czego dziecko się boi, lub nie lubi ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Inne uwagi dotyczące dziecka (proszę podać informacje dotyczące dziecka, które Państwo uznają za istotne, które mogą być pomocne podczas adaptacji).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis rodzica